Berichten
Loesje

 
 
Berichten
Samenzorg - ondersteuning voor mantelzorgers

Timpaan Welzijn wil in Opsterland met het project Samenzorg vrijwilligers werven, die bereid zijn om mantelzorgers te ondersteunen.  Zodat zij hun liefdevolle en zware taak vol kunnen houden.

Samenzorg wil een pool van vrijwilligers opzetten, die mantelzorgers op allerlei manieren kunnen ondersteunen. 

Heeft u belangstelling als mantelzorger of vrijwilliger? Laat het ons weten!

 
Berichten
Wanneer ben je mantelzorger?

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis

 
Themabijeenkomsten
Alzheimercafé's in de regio

Een Alzheimer Café is een maandelijkse informele bijeenkomst voor mensen met dementie, partners, familieleden, hulpverleners en andere belangstellenden.

Berichten
Mantelzorgcafé over "Communicatie. Hoe houd ik mijn netwerk in stand?"

Op dinsdag 27 september a.s. organiseerde het Steunpunt mantelzorg een mantelzorgcafé voor mantelzorgers uit Opsterland.

Het thema was deze keer "Communicatie. Hoe houd ik mijn netwerk in stand".

 
Dag van de Mantelzorg
Dag van de mantelzorg in Opsterland

Op zaterdag 12 november worden mantelzorgers in Opsterland in het zonnetje gezet tijdens de "Dag van de mantelzorg". Landelijk is de Dag van de Mantelzorg op 10 november, maar in Opsterland is gekozen voor zaterdag 12 november, zodat de werkende mantelzorgers ook in de gelegenheid zijn om te komen. Bovendien worden dit jaar niet alleen de mantelzorgers uitgenodigd, maar ook degene(n) voor wie zij zorgen (niet verplicht).

De activiteit die dit jaar georganiseerd wordt is een super de luxe lunch met daarna de Friestalige theatervoorstelling "Hjerst" van theatergroep Fjoer.  

 
Berichten
Oranje Fonds en VSBfonds doneren aan mantelzorgproject Timpaan Welzijn!

Timpaan Welzijn ontvangt van het Oranje Fonds €16.500,- en van het VSBfonds €12.000,- voor het project "Respijtzorg voor mantelzorgers in Opsterland". Ook de gemeente Opsterland  draagt bij aan het project. Door deze financiële bijdragen kan het project  respijtzorg voor mantelzorgers per 1 september a.s. van start gaan, het zal drie jaar duren. 

 

 
Mantelzorgcafé
Verslag mantelzorgcafé Niet Aangeboren Hersenletsel

Hersenletsel kan ontstaan door bijvoorbeeld een ongeluk, CVA, zuurstoftekort of een neurologische aandoening. In één klap of juist heel geleidelijk verandert het leven van degene die het overkomt en moet hij/zij leren omgaan met de gevolgen van het hersenletsel. Soms is die verandering heel makkelijk aan te wijzen. Soms is het minder goed zichtbaar. Wat ook regelmatig voorkomt is dat de persoon zelf niet ervaart dat er iets veranderd is, maar dat familie en vrienden dit wel ervaren.  Voor mantelzorgers is dat vaak extra moeilijk. De Noorderbrug ondersteunt mensen en hun mantelzorgers bij het leren omgaan met de veranderingen. Dhr. John Kingma van de Noorderbrug gaf daarover informatie tijdens het mantelzorgcafé van 18 mei.  

 
Berichten
Programma mantelzorgcafés 2016

Dinsdag 26 januari   14.00-16.00 
Ureterp 
Thema: Steun bij verlies  

Dinsdag 31 maart   14.00-16.00 
Gorredijk 
Thema: Yogadanza 

Woensdag 18 mei   19.30-21.30 
Gorredijk   
Thema: Niet aangeboren hersenletsel

Dinsdag 27 september   19.30-21.30
Beetsterzwaag  
Thema: Contacten onderhouden

Woensdag 19 november   14.00-16.00
Gorredijk 
Thema: Financiële regelingen

De mantelzorgcafés vinden afwisselend plaats in de Ynrin (in MFC de Wier) te Ureterp, de Opstap (in de Skâns) te Gorredijk en in dorpshuis de Buorskip te Beetsterzwaag.

Meer informatie: Yvonne Suiveer (06-25000644) of Tina Kraai (06-51203428).  

 
Nieuwsbrief mantelzorg
De nieuwsbrief van okt. 2016 is uit!

In de nieuwsbrief van okt. 2016 zijn weer veel feiten, nieuwtjes en interessante artikelen voor u verzameld, waardoor u op vele terreinen op de hoogte wordt gehouden.

 
Berichten
Voelt u zich soms ook alleen?

Een netwerkcoach kan u helpen uw contacten uit te breiden.

 
Berichten
Elkaar steunen en verder helpen

Met behulp van deze site willen we iedereen die voor een ander zorgt informeren en indien wenselijk helpen bij het zorgen voor een naaste.

U kunt op deze site informatie en antwoorden vinden, maar ook zelf een vraag stellen, uw wensen, ervaringen en ideeën aanleveren of reageren op anderen.
 
Actief kennis delen en informatie uitwisselen.

 
Berichten
Tips voor werkende mantelzorgers

Ongeveer 70% van de mantelzorgers heeft een betaalde baan. Gemiddeld geven zij 17 uur mantelzorg per week. Bent u één van hen, dan weet u dat die combinatie zwaar kan zijn. Hier vindt u een aantal tips om overbelasting te voorkomen.

 
Mantelzorgcafé
Verslag mantelzorgcafé Steun bij Verlies

Het verlies en afscheid nemen van iemand die overleden is, brengt een rouwproces met zich mee. Veel mantelzorgers hebben al eerder te maken met verlies. Zo kan het bijvoorbeeld moeilijk zijn om te accepteren dat de verzorgde dementerend is, ernstig ziek of gehandicapt. Tijdens het mantelzorgcafé van 26 januari werd besproken hoe met dit verlies om te gaan. 

Laden...